Zorgverzekeringen

Een zorgverzekering, ook wel ziektekostenverzekering genoemd, is een verplichte verzekering, waarmee de kosten van medische behandelingen, hulpmiddelen en andere medisch noodzakelijke voorzieningen worden vergoed. Dit zijn kosten welke voortvloeien uit ziekte, ongeval of gebrek en tevens uit preventie daarvan (bezoek van de huisarts, controle bij de tandarts, zwangerschap of cosmetische redenen). Denk hierbij aan (noodzakelijke) kosten voor medicijnen, hulpmiddelen, voorzieningen, behandelingen, verblijf in het ziekenhuis en dergelijke. Deze worden soms gedeeltelijk, soms geheel vergoed. Soms worden ook noodzakelijke extra gemaakte kosten of loonderving vergoed.

Niet alle zorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Daarom kun je naast de verplichte basisverzekering ook één of meerdere aanvullende verzekeringen afsluiten. Hiermee kunnen zorgkosten welke buiten het basispakket vallen (geheel of gedeeltelijk) worden verzekerd. Aanvullende zorgverzekeringen zijn niet verplicht. Een voorbeeld van zo’n aanvullende zorgverzekering is een tandartsverzekering waarmee alle kosten van de mondzorg worden vergoed.

Zorgverzekeraars hebben een acceptatieplicht voor zorgverzekeringen. Dat betekent dat zij volgens de wet iedereen moeten accepteren. Dat geldt alleen voor de basisverzekering, niet voor de aanvullende zorgverzekeringen.

Welke dekking de basisverzekering exact biedt wordt jaarlijks door de Nederlandse overheid vastgesteld. Wat de dekking is van de aanvullende verzekeringen wordt afzonderlijk door de zorgverzekeraars zelf bepaald. Dat betekent dat de dekking hiervan per zorgverzekeraar anders kan zijn. Als je een aanvullende zorgverzekering wilt afsluiten, dan is het dus heel belangrijk om goed te kijken of de verzekeraar van je keuze ook daadwerkelijke de door jou benodigde of gewenste dekking biedt. Ook al is dat bij de een wel zo, dan hoeft het dus bij de ander nog niet zo zijn. Let daar dus goed op.

Zorgverzekeringen vergelijken