Opstalverzekeringen

Een opstalverzekering, ook wel woonhuisverzekering genoemd, is een verzekering waarmee schade als gevolg van brand, storm, blikseminslag en inbraak aan je woning en de daarbij behorende onroerende zaken wordt gedekt. Eventuele schade aan de inboedel wordt hiermee niet gedekt, daarvoor is een aparte inboedelverzekering nodig. Ook schade als gevolg van aardbevingen, atoomkernreactie en vulkaanuitbarstingen zijn uitgesloten.

Onder opstal valt de woning zelf en alles wat niet zonder schade van de woning verwijderd kan worden, zoals schuttingen, schuren, inbouwkasten en dergelijke, dus alles wat niet verhuisbaar is.

Een opstalverzekering is wettelijk gezien niet verplicht, echter iedereen die een hypotheek wordt door de bank wel verplicht een opstalverzekering af te sluiten omdat het huis als onderpand dient. Uiteraard is het voor iedereen verstandig om een opstalverzekering af te sluiten. De eigenaar van het gebouw is diegene die de opstalverzekering dient af te sluiten, en niet bijvoorbeeld de huurder.

Bij sommige opstalverzekeringen is glas, voor zover bestemd voor het doorlaten van licht, standaard mee verzekerd, maar dient het tegen een extra premie te worden meeverzekerd. Voor bijzondere soorten glas, glas in lood en gebrandschilderd glas moet doorgaans ook een extra premie worden betaald.

Ook niet standaard meeverzekerd is de fundering van het gebouw. Het is namelijk te verwachten dat de fundering nog steeds intact is, ook als het gehele gebouw verloren is gegaan. Indien het gebouw bijvoorbeeld door een ontploffing is vernietigd, dan kan echter de fundering toch ontwricht raken. De fundering kan daarvoor apart worden meeverzekerd. Hiervoor wordt dan een extra premie berekend. Toch zien we tegenwoordig steeds meer verzekeraars die de fundering standaard wel meeverzekeren.

Opstalverzekeringen vergelijken