Inboedelverzekeringen

Een inboedelverzekering is een verzekering die de schade dekt aan de inboedel. Het is vorm van schadeverzekering dat valt onder de brandverzekering. Per inboedelverzekeraar zitten er vaak kleine, maar ook soms grote inhoudelijke verschillen tussen de inboedelverzekering.

Met een inboedelverzekering is alle inboedel, ofwel alle roerende zaken van de verzekerde, verzekerd. Hieronder vallen eveneens kleine huisdieren ofwel gezelschapsdieren (dus geen vee), (brom-) fietsen, aanhangers, tuinaanleg en vaartuigen. Geld en geldswaardig papier, zaken die bestemd zijn voor industriële of handelsdoeleinden en andere motorrijtuigen dan bromfietsen behoren niet tot de inboedel.

Vaak is het lastig om exact te bepalen wat onder inboedel valt. “Inboedel” omvat namelijk een groot aantal zaken, zoals meubels, tv, apparatuur, kleding, boeken en dergelijke. In principe valt alles wat verhuisbaar is onder de inboedel. Wat vast aan de woning zit en derhalve niet verhuisbaar is valt onder opstal. Hiervoor moet je een aparte opstalverzekering afsluiten.

Inboedelverzekeringen dekken schade aan je inboedel door brand, inbraak, waterschade en vandalisme. Echter niet elke inboedelverzekering dekt alles. In sommige gevallen zal een extra aanvullende verzekering nodig zijn. Dit geldt bijvoorbeeld bij hele dure apparatuur, sieraden of kunst. De kunnen aanvullend worden verzekerd met een zogeheten kostbaarhedenverzekering.

Kies bij je inboedelverzekering altijd de juiste dekkingswaarde. Bij schade zal de verzekeraar namelijk de werkelijke (geschatte) waarde van je inboedel op dat moment nemen. Als je te laag verzekerd bent krijg je dus niet alle schade vergoed. Dit heet dat je onderverzekerd bent. Als je een te hoge waarde verzekerd ben je oververzekerd, en dat is ook weer niet nodig, want je krijgt nooit meer vergoed dan de werkelijke waarde.
Inboedelverzekeringen vergelijken